/ SUCCESVOL INGEVULD

Teammanager Advies a.i.

De gemeente Gorinchem bevindt zich in een proces van organisatieontwikkeling. Dit leidt tot een nieuwe organisatiestructuur en een herinrichting van de managementstructuur. GNGMKRS vult tijdelijk de functie van Teammanager Advies in. Binnen dit team van circa 30 fte vallen de taakvelden: communicatie, HRM & Organisatieontwikkeling, inkoop en juridische zaken.

Terug