/ SUCCESVOL INGEVULD

Adviseur Euregionale conferentie

De gemeente Maastricht organiseert medio juni 2019 een Euregionale conferentie. Doel is te komen tot een strategische Euregionale agenda tussen de betrokken steden in deze Euregio. GNGMKRS ondersteunt tijdelijk de projectorganisatie, het team Bestuurlijke zaken en Externe betrekkingen, die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding van deze conferentie. Het opstellen van de strategische agenda, daarvoor vooraf bestuurlijk draagvlak organiseren en arrangeren van financiële middelen voor een EUregissEUr en het opstellen van een slotverklaring behoren tot het takenpakket.