/ SUCCESVOL INGEVULD

Projectleider Omgevingswet

De gemeente Lelystad staat net als alle gemeenten in Nederland voor de opgave om de Omgevingswet per 1/1/2021 te implementeren. De opgave in Lelystad is groot met het oog op het nog resterende tijdpad. Daarom heeft Lelystad een stand van zaken-rapport op laten stellen, met een daaraan gekoppelde roadmap. GNGMKRS vult de rol van projectleider Omgevingswet sinds 1 maart 2019 voor de gemeente Lelystad in.

GNGMKRS richt zich op de opgaven voortkomend uit voornoemde rapportage en bijbehorende roadmap. Samen met bestuurders en ambtelijke organisatie Lelystad en haar partners gaat GNGMKRS aan de slag gaan om de Omgevingswet succesvol en tijdig te implementeren in Lelystad.

Terug