/ SUCCESVOL INGEVULD

Coaching College en MT

Sinds begin 2019 vult GNGMKRS de rol in van coaching/begeleiding van een College van B&W van een middelgrote gemeente, op aspecten als rolneming van individuele leden en als collectief en de daarbij geldende onderlinge verhoudingen. Daarbij wordt tevens een diagnose gemaakt van de rolinvulling binnen het Managementteam van deze gemeente.

Terug