/ SUCCESVOL INGEVULD

Projectleider HRM 'basis op orde'

De gemeente Gorinchem bevindt zich in een proces van organisatieontwikkeling. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur, een herinrichting van de managementstructuur en de herijking van de processen. GNGMKRS vult tijdelijk de rol van projectleider ‘basis op orde’ in.

Het betreft een veranderopdracht waarbij de thema’s basis op orde, digitalisering en stroomlijnen HRM-processen centraal staan. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van het HRM-plan en het zorgdragen voor draagvlak hiervoor binnen het MT, de OR en portefeuillehouder P&O. Vervolgens begeleidt de projectleider de implementatie met alle stakeholders in de organisatie.

Terug