/ SUCCESVOL INGEVULD

Coördinator Balie & Ontvangst

Bij GR Werkorganisatie BUCH (de ambtelijke fusieorganisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) vult GNGMKRS tijdelijk de rol in van Coördinator Balie & Ontvangst.

In deze rol zorgt de coördinator voor de operationele aansturing/ coaching van het team Heiloo. Ingezet wordt op het optimaal functioneren van medewerkers binnen één of meerdere kanalen van het Service center. Doel is het realiseren van de met het team vastgelegde doelstellingen over dienstverlening, snelheid en kwaliteit van antwoorden en de inzet in diverse communicatiekanalen. Resultaatgebieden liggen op het vlak van werkplanning, kwalitatieve en kwantitatieve output en verbetering/optimalisatie van de dienstverlening.