/ SUCCESVOL INGEVULD

Gemeentesecretaris a.i. gemeente Lingewaal

GNGMKRS vult de rol in van interim-gemeentesecretaris in Lingewaal. GNGMKRS faciliteert het college van Lingewaal in zijn laatste maanden als zelfstandig gemeentebestuur.

De gemeente Lingewaal ligt in de regio Rivierenland (provincie Gelderland), telt circa 11.000 inwoners en bestaat uit de kernen Asperen, Heukelum, Herwijnen, Spijk en Vuren. Deze gemeente gaat per 1 januari 2019, samen met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, op in de nieuw te vormen gemeente West Betuwe.

De gemeente West Betuwe wordt een plattelandsgemeente van 250 m2, met ongeveer 50.000 inwoners verdeeld over 26 kernen. De gemeentelijke organisatie telt straks circa 250 medewerkers.

Voor het zover is ligt er nog een forse opgave om op de herindelingsdatum startklaar te zijn. De ambitie in West Betuwe is hoog: de dienstverlening moet dichtbij de inwoners en ondernemers worden georganiseerd en het gemeentebestuur wil faciliterend zijn aan de initiatieven vanuit de samenleving. Vraagstukken rondom dienstverlening, personeel, ICT en verbonden partijen liggen nog op tafel.

GNGMKRS zal naast de rol van gemeentesecretaris en algemeen directeur voor de gemeente Lingewaal tevens een voorname rol innemen in de project- en stuurgroep West Betuwe. Samen met collega-gemeentesecretarissen en bestuurders zal GNGMKRS tot 1 januari 2019 vormgeven aan het herindelingsproces.

Terug