/ SUCCESVOL INGEVULD

Adviseur herijking financieringssystematiek

De GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid beziet samen met haar 10 deelnemende gemeenten de huidige financieringssystematiek, ge├źnt op het principe van solidariteit. GNGMKRS vult tijdelijk de rol van (bestuurlijk en ambtelijk) adviseur voor de eventuele herijking van deze financieringssystematiek in.

Terug