/ SUCCESVOL INGEVULD

Adviseur herijking financieringssystematiek

De GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid beziet samen met haar 10 deelnemende gemeenten de huidige financieringssystematiek, geënt op het principe van solidariteit. GNGMKRS vult tijdelijk de rol van (bestuurlijk en ambtelijk) adviseur voor de eventuele herijking van deze financieringssystematiek in.
Terug