/ SUCCESVOL INGEVULD

Kwartiermaker, tevens (beoogd) gemeentesecretaris/ algemeen directeur

Voor de gemeente Land van Cuijk in oprichting, heeft GNGMKRS de executive search/ werving & selectie van de kwartiermaker, tevens (beoogd) gemeentesecretaris/ algemeen directeur verzorgd en de functie (schaal 17) succesvol ingevuld. Deze gemeente ontstaat per 1 januari 2022 uit een samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. De gemeente Land van Cuijk telt bijna 80.000 inwoners en 29 kernen en ligt op een kansrijk economisch knooppunt te midden van verschillende economische hotspots met bijbehorende voorzieningen en werkgelegenheid: universiteitsstad Nijmegen, Peel en Maas, logistieke hotspot Venlo, Brainport Eindhoven en het Duitse Ruhrgebied.

 

Verwachtingen rondom de rol van kwartiermaker in het kort:

 • Eindverantwoordelijke voor de inrichting van de ambtelijke organisatie per 1/1/2022.
 • Algeheel projectleider van de herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.
 • Eerste adviseur van de stuurgroep Land van Cuijk i.o.
 • Aansturen projectbureau en ambtelijke werkgroepen.
 • Borgen van ‘kernendemocratie’ en de visie op de nieuwe gemeente in de opbouw van de organisatie.
 • Voeren van overleg met (georganiseerde) medezeggenschapsorganen.

Verwachtingen rondom de rol van gemeentesecretaris/ algemeen directeur in het kort:

 • Eerste adviseur van het college van B&W en bevorderen integraliteit in advisering.
 • Algemeen directeur ambtelijke organisatie van circa 550 fte.
 • Stimuleren en faciliteren van doorontwikkeling en innovatie in ambtelijke organisatie.
 • Integratie van culturen.

Functie-eisen, competenties:

 • Academisch werk- en denkniveau, strategische denkkracht.
 • Ruime managementervaring en -kwaliteiten.
 • Ervaring met begeleiden complexe veranderprocessen, met aantoonbare resultaten.
 • Heldere visie op rol moderne overheid.
 • Coacht, inspireert en biedt ruimte aan de denkkracht en ontwikkeling van medewerkers.
 • Besluitvaardig, vernieuwend, vertrouwen gevend en de drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling van de organisatie.
 • Beschikt over relevante netwerken, heeft kennis van de regio.

Meer informatie over het herindelingsproces en het plan van aanpak implementatie en het procesplan kernendemocratie vindt u op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.

Terug