/ SUCCESVOL INGEVULD

Projectleider wendbaar organiseren

De gemeente Capelle aan den IJssel (65.000 inwoners) onder de rook van Rotterdam begeeft zich in een proces van organisatieontwikkeling. In dat kader is een projectteam geformeerd met diverse rollen en expertises. GNGMKRS verzorgt binnen dit projectteam de rol van ‘projectleider wendbaar organiseren’.

De projectleider is aan de slag met het adaptiever maken van de organisatie en de medewerkers, waarbij zij sneller in staat zijn om te reageren op de opgaven en ambities die op deze gemeente afkomen. De projectleider heeft in samenspraak met de programmamanager organisatieontwikkeling een projectplan opgesteld, waarlangs deze transitie vervolgens samen vorm te geven.

Terug