Menu Close
/ ACTUELE VACATURE

Directeur GR Sociaal domein a.i.

Voor een Gemeenschappelijke Regeling op het sociaal domein van 5 Brabantse gemeenten zoekt GNGMKRS voor de periode juni 2019 tot en met december 2019 een tijdelijk directeur. Inzet in overleg en naar gelang de opgave te bepalen: indicatief 28-32 uur per week.

De GR is twee jaar onderweg en naar aanleiding van een evaluatierapport en het vertrek van de huidig directeur ligt er een de volgende ontwikkelopgave voor de tijdelijk directeur:

  • Implementatie veranderopgaven naar aanleiding van evaluatie;
  • Positionering GR in relatie tot omliggende gemeenten en samenwerkingsverbanden rondom Inkoop en beleid;
  • Opzetten Ondernemingsraad: verbinding en overlegstructuur vormgeven;
  • Bestuurlijk: governance herinrichten en verbinding met 5 deelnemende gemeenten versterken

Wij zoeken:

  • Iemand die thuis is in het politiek/bestuurlijk krachtenveld. Iemand die kan verbinden, maar ook stevig kan optreden waar nodig.
  • Een inspirerend leider en iemand die een coachend rol voor het MT inneemt.
  • Iemand die rust en vertrouwen brengt en stabiliteit biedt voor de interne organisatie.

 

Reactietermijn gesloten. Procedure loopt.

VACATURE IN HET KORT

Neem contact met me op over deze vacature