Menu Close
/ ACTUELE VACATURE

Innovatieve projectleider Omgevingswet

Voor een provincie zoeken wij een innovatieve projectleider Omgevingswet, die vanuit een inhoudelijke deskundigheid de implementatie (samen met de procesregisseur) verder innovatief vormgeeft en uitvoert.

De implementatie wordt procesmatig vormgegeven waarbij de medewerkers van de afdeling Vervunningverlening en Handhaving (ca. 65 medewerkers) direct betrokken zijn. Daarnaast dienst interne afstemming plaats te vinden met de beleidsprogramma’s en de afdeling Informatievoorziening en Automatisering waar ook trajecten lopen voor implementatie van de Omgevingswet. Ook de afstemming met de Omgevingsdiensten is belangrijk, omdat ook zij bezig zijn met een soortgelijke implementatie in hun VTH-processen.

Jij draagt samen met de procesregisseur als projectleider zorg voor het opstellen en uitvoeren van een innovatief plan en borging van de nieuwe werkwijze binnen de organisatie.

De opgave in het kort:

  • Binnen de door de procesregisseur geschetste hoofdlijnen, inventariseer je de huidige stand van zaken (het nu) en breng je in beeld waar we naar toe willen/moeten (door-)ontwikkelen (het straks) voor zover dat de uitvoering van het provinciale VTH betreft.
  • Op basis van deze inventarisatie breng je, in samenwerking met de procesregisseur, in beeld welke stappen gewenst zijn om te komen tot een adequate implementatie van de Omgevingswet (VTH). Daarbij breng je ook in beeld hoe en met wie samenwerking gewenst of noodzakelijk is en welke innovatie in de komende 2 jaar mogelijk is op weg naar verdere professionalisering. Op basis van deze inventarisatie komen jullie samen tot een implementatieplan (fase 1).
  • In fase 2 draag je, samen met de procesregisseur, zorg voor de realisatie van het implementatieplan, stuur je actief op gestelde (tussen)doelen en zorg je voor tussentijdse rapportage aan het managementteam, en draag je zorg voor tussentijdse afstemming met de teams.
  • Je neemt initiatief en komt met voorstellen om waar nodig het plan bij te sturen.
  • Nadere afbakening van deze rol vindt plaats in overleg met de procesregisseur

De inzet van de projectleider vangt aan op 1 oktober 2019, voor 32-36 uur per week, tot en met september 2020.

Reacties voor 23 augustus 2019 naar esther@gngmkrs.nl / 06 1818 77 00 óf via onderstaand formulier.

VACATURE IN HET KORT

Neem contact met me op over deze vacature