Programmamanager VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) draagt bij aan de opgaven van Brabant. VTH draagt namelijk bij aan een veiligere, schonere en gezondere leefomgeving, rekening houdend met economische ambities. De provincie Noord-Brabant doet dit in samenwerking met de drie Brabantse omgevingsdiensten. Zij geeft een opdracht, die enerzijds is afgeleid van de wettelijke taken van de provincie als bevoegd gezag, anderzijds van provinciale ambities en beleidsopgaven. Tevens is zij samen met de Brabantse gemeenten mede-eigenaar van de omgevingsdiensten.

Het stelsel functioneert in een dynamische en complexe politiek-bestuurlijke en ambtelijke omgeving. De mate waarin ambities kunnen worden waargemaakt valt of staat met samenwerking, intern en extern met veel partners.

GNGMKRS bemiddelde in de tijdelijke invulling van de functie van programmamanager VTH voor de provincie Noord-Brabant.