Opgaveregisseur voorliggend veld/ strategisch beleidsmedewerker sociaal domein

Gemeente Leudal | Opgaveregisseur voorliggend veld/ strategisch beleidsmedewerker sociaal domein.
Schaal 12

Afdelingshoofd Dienstverlening, tevens MT-lid

Gemeente Leudal | Afdelingshoofd Dienstverlening, tevens lid van het managementteam.
Schaal 14

Directeur/ plv. Gemeentesecretaris

Gemeente Opsterland | Directeur, tevens plaatsvervangend Gemeentesecretaris
Schaal 14