Inspiratiesessies, Nieuws

NIEUW PROJECT | Functieprofielen en Werving & Selectie, gemeente Opsterland

Esther Aaldering on 25-08-2020

De gemeente Opsterland (Fryslân) heeft een koers bepaald richting 2022: de ontwikkeling naar een toekomstgerichte netwerkorganisatie. Dit om wendbaar en zelfbewust in te kunnen spelen op de ontwikkeling en opgaven waar Opsterland voor staat. En om nóg beter de kracht vanuit de gemeenschap van circa 30.000 inwoners en 16 kernen te kunnen benutten.

Begin 2020 was de vraag aan onze partnerorganisatie & Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector of het huidige sturingsconcept (MT/domeinmanagers en teamleiders) voldoende dienstbaar is aan het wensbeeld van de toekomstgerichte netwerkorganisatie. Of is een herijking van het sturingsconcept gewenst? Tevens was de vraag een hen of alle teams binnen de organisatie voldoende toegerust zijn (kwantitatief en kwalitatief) om de reguliere taken en de opgaven en ambities adequaat op te pakken, waarbij tevens is gekeken naar de logische structurering van taken en organisatieonderdelen.

In vervolg op deze analyse en adviezen is & Van de Laar gevraagd om tot einde 2020 de rol van programmamanager organisatieontwikkeling in te vullen voor de gemeente Opsterland. Vanuit die rol werken zij samen met directie, management, medewerkers en medezeggenschap aan het implementeren van het nieuwe sturingsconcept en een nieuwe organisatiestructuur. Om daadwerkelijk tot een toekomstgerichte netwerkorganisatie te komen zetten zij daarbij tevens een lijn op van ‘leren en ontwikkelen’ voor management en medewerkers.

Vanuit GNGMKRS verzorgen we in dit proces de beschrijving van de functieprofielen en vacatureteksten van de nieuwe strategische en managementfuncties die ontstaan in het kader van deze organisatieontwikkeling. Deze functies geven impulsen aan de integraliteit, strategische denkkracht, wendbaarheid en innovatiekracht in de organisatie. Ook zal GNGMKRS in het najaar van 2020 de executive search/ werving en selectie begeleiden. Volg onze website en/ of LinkedIn-pagina om de actuele vacatures in te kunnen zien.

Kijk eens rond op deze website voor een uitgebreid inzicht in onze dienstverlening op het vlak van interim & realisatie en executive search en werving & selectie, waarmee we onze opdrachtgevers in de publieke sector graag helpen. Zie ter inspiratie ook de door ons recent ingevulde tijdelijke en vaste functies.

GNGMKRS is in vriendschap verbonden met & Van de Laar | Denkers en doeners voor de publieke sector. & Van de Laar en GNGMKRS zijn samen op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen we door ons te richten op Onderzoek & Advies, Procesbegeleiding & Realisatie, Training & Coaching en Interim, executive search en werving & selectie, rondom strategische vraagstukken in de publieke sector.